Meldplicht Schmallenbergvirus afgeschaft

De plicht voor veehouders en dierenartsen om misvormd geboren herkauwers te melden, wordt afgeschaft. Het verloop van deze ziekte kan verder voldoende worden gevolgd via de reguliere monitoring van dierziekten in Nederland die wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Infectie met Schmallenbergvirus niet aangetoond bij mensen

Het RIVM onderzocht ruim 300 mensen die werken of wonen op bedrijven waar het Schmallenbergvirus is gevonden of besmetting waarschijnlijk is. Bij geen van deze mensen kon een doorgemaakte infectie worden aangetoond. Dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn dat dit virus naar de mens kan worden overgebracht.

Lees meer

Knutten verspreiden Schmallenbergvirus

Belgische onderzoekers zijn er als eersten in geslaagd om aan te tonen hoe het beruchte Schmallenbergvirus van dier op dier overgebracht wordt. De schuldigen blijken kleine steekvliegjes, zogenaamde knutten, die ook blauwtong overbrengen.

Knutten zijn echt klein. In het Engels heten ze niet voor niets no-see-ums (vrij vertaald: zie-ze-nietjes). Op deze foto ziet u er eentje naast een gewone huismug. © ITG

De ontdekking is het gezamenlijke werk van vorsers van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) en het federale Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA).

Lees meer

Schmallenbergvirus nu op 116 bedrijven vastgesteld

Tot en met 22 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 638 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus.

Het gaat om 203 schapenbedrijven, 409 rundveebedrijven en 26 geitenbedrijven. Op 14 rundvee-, 97 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 119 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Schmallenbergvirus nu op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven aangetoond

Tot en met 8 februari 2012 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van 450 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 168 schapenbedrijven, 261 rundveebedrijven en 21 geitenbedrijven. Op 3 rundvee-, 88 schapen- en 5 geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 91 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Schmallenbergvirus bij 2 kalveren

Voor het eerst is het Schmallenbergvirus in Nederland ook bij kalveren aangetoond. Tot nu toe werd het alleen bij schapen (72 keer) en geiten (2 keer) aangetoond. Dat het virus ook bij kalveren zou worden aangetoond, was te verwachten. De dieren zijn in dezelfde periode geïnfecteerd als de schapen en geiten. De infectie blijkt pas later doordat de draagtijd van een rund langer is dan van schapen en geiten en omdat het bij schapenbedrijven vaak om een aantal lammeren gaat, terwijl het bij rundveebedrijven vaak om één kalf gaat. Er hoeven geen extra maatregelen genomen te worden.

Lees meer

Schmallenbergvirus nu op 55 schapenbedrijven en 2 geitenbedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot nu toe van 204 bedrijven een melding ontvangen van verschijnselen die kunnen wijzen op een besmetting met het Schmallenbergvirus. Het gaat om 115 schapenbedrijven, 82 rundveebedrijven en 7 geitenbedrijven. Op 55 schapenbedrijven en twee geitenbedrijven is het virus aangetoond. Op 76 bedrijven loopt nog onderzoek. Dit schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer