24 mln. voor Schizofrenie-onderzoekers

Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar schizofrenie krijgt een financiële injectie van 24 miljoen euro. René Kahn, hoogleraar psychiatrie van het UMC Utrecht, en Jim van Os, hoogleraar psychiatrie van Maastricht UMC +, krijgen ieder een Europese subsidie van twaalf miljoen euro.

Lees meer

Hersenafwijkingen in schizofrenie

In zijn proefschrift beschrijft Cédric Koolschijn verschillende MRI onderzoeken in schizofrenie en depressieve stoornis. Koolschijn wilde weten of factoren als leeftijd en medicatie invloed hebben op de progressieve hersenveranderingen bij schizofreniepatiënten. Hij analyseerde daarom de volumeverandering van de hippocampus, een hersenstructuur die belangrijk is voor leren en geheugen, bij patiënten met schizofrenie en gezonde controles. Inderdaad bleek het leeftijdsverloop van volumeveranderingen in de hippocampus te verschillen tussen patiënten met schizofrenie en gezonde individuen. Ook bleken eerste generatie en tweede generatie antipsychotica verschillend van invloed te zijn op de volumeverandering van de hippocampus bij schizofrenie patiënten.

Lees meer

UMCG start onderzoek naar inzet webtechnologie bij schizofrenie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen begint met het Instituut voor Wiskunde en Informatica (IWI) van de RUG een onderzoek naar de mogelijkheid om webtechnologie in te zetten bij de behandeling van schizofreniepatiënten. Doel hiervan is tweeledig: bezien of de patiënt zelf meer invloed kan krijgen op de behandeling en nagaan of dit kan leiden tot voorkómen van opnames of een verkorting van de opnameduur. Het UMCG en IWI hebben voor dit onderzoek een subsidie ontvangen van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie.

Lees meer