Duitse beroepsvereniging vergoedt Exoskelet na motorongeval

ReWalk Exoskelet Andre van Rüschen

De Duitse Beroepsvereniging Hout en Metaal heeft als eerste ongevallenverzekeraar de kosten voor een ReWalk-Exoskelet op zich genomen. Met dat draagbare, robotgestuurde systeem kunnen mensen met een handicap aan de onderste ledematen, zoals bij een dwarslaesie, weer rechtop staan en stappen. Voor het eerst in Duitsland kreeg een verzekerde, Olaf Schepp, een kostenvergoeding. De 42-jarige … Lees meer

Intraveneuze injectie enige juiste toedieningsvorm Velcade

Wereldwijd zijn sinds 2003 drie gevallen gemeld van onjuiste toediening van bortezomib (Velcade) met fatale afloop. Het gaat om toediening via het ruggemerg (intrathecaal). Artsen wordt aangeraden om bortezomib 1 mg en 3,5 mg poeder voor injectie alleen intraveneus toe te dienen en voorzorgsmaatregelen te nemen om verwarring met intrathecale oncologische chemotherapie te vermijden.

Lees meer