Overheid had uit moeten leggen waarom rookvrije horeca werd ingevoerd

De Nederlandse overheid heeft in 2008 niet uitgelegd waarom het rookverbod werd ingevoerd. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het verbod vaker werd overtreden. Dit blijkt uit een artikel dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Social Science & Medicine.

Fight cancer beloont rookvrije horeca

De berichtgeving omtrent het rookvrij houden van de horeca is de laatste tijd zeer negatief. Steeds meer horeca-ondernemers geven het op en zetten de asbakken steeds vaker en steeds vroeger op de avond weer op tafel.

Nalevingcijfers rookverbod

Op de internetsite van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nvWA) zijn de nalevingcijfers over het rookverbod gepubliceerd. Uit de cijfers blijkt dat in het laatste kwartaal van 2010 het rookverbod goed wordt nageleefd in restaurants,

Ministerraad stemt in met versoepeling rookverbod

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een versoepeling van het rookverbod voor cafés kleiner dan 70 m2, zonder personeel. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de

Astma Fonds blij met arrest Hoge Raad: handhaving nu prioriteit

Het Astma Fonds is blij met het arrest van de Hoge Raad vandaag, dat een streep haalt door de eerdere vrijspraak van twee rookcafés. ‘Gezondheid staat weer voorop, nu het hoogste rechtscollege zegt dat het rookverbod geldt voor alle horeca, zonder uitzondering.’ Het Astma Fonds wil dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) nu weer overal gaat controleren.

Minister Klink blij met uitspraak rookverbod

De Hoge Raad heeft vandaag uitspraak gedaan over het rookverbod in de horeca. Minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) reageert verheugd op de uitspraak. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat het rookverbod in de horeca, geldend sinds 1 juli 2008, ook geldt voor horecagelegenheden zonder personeel.