Als de sirene gaat… Test je rookmelder!

Omdat een werkende rookmelder in je huis met afstand de meest effectieve maatregel is die je kunt nemen om brandwonden en -doden te voorkomen, sluit de Wat doe JIJ bij brand?-campagne dit jaar met de invoering van de Nationale Rookmeldertestdag.

Stimulering rookmelders in huurwoningen

De stuurgroep Rookmelders is een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie, het NIFV, de NVBR en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Samen werken zij aan het vergroten van het aantal woningen met rookmelders.