Concentratie fijn stof daalt sterker dan verwacht

De verwachte concentratie van fijn stof in de lucht daalt tot 2020 sterker dan eerder geschat. Dit blijkt uit de nieuwe Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM. Een dalende trend is de afgelopen 10 jaar zichtbaar. Deze trend wordt vooral veroorzaakt doordat het verkeer minder fijn stof uitstoot, onder andere door grootschalig gebruik van katalysatoren en roetfilters.

Lees meer