Overlevingskansen bij zeldzame vorm lymfeklierkanker groter

De overlevingskansen van patiënten met een zeldzame vorm van lymfeklierkanker nemen toe, als zij na chemotherapie een onderhoudsbehandeling met het medicijn rituximab krijgen. Het gaat hierbij om oudere patiënten (60+) die het weinig voorkomende mantelcellymfoom hebben. Dit hebben Europese onderzoekers onder leiding van UMCG-hematoloog prof. dr. Hanneke Kluin-Nelemans aangetoond.

Studie naar behandeling van reumatoïde artritis

De laatste jaren is veel vooruitgang geboekt bij de behandeling van reumatoïde artritis (RA), maar nog steeds bestaat de behoefte huidige therapieën te optimaliseren en nieuwe behandelmethodes te ontwikkelen.