Convenant onverdoofd slachten klaar in drie maanden

In een brief aan de Eerste Kamer licht staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie toe hoe hij met een convenant het dierenwelzijn bij onverdoofd slachten wil verbeteren. De Eerste Kamer had de staatssecretaris gevraagd om een minder vergaand voorstel dan een algemeen verbod.

Lees meer

Boetes en aanhoudingen illegaal slachten tijdens Offerfeest

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) en de politie hebben samen tijdens het Offerfeest 14 processen-verbaal opgemaakt en 7 aanhoudingen verricht. In alle gevallen betrof het illegaal slachten van dieren. Het ritueel slachten op de slachthuizen is tijdens het Offerfeest over het algemeen redelijk tot goed verlopen.

Lees meer