Chemische gootsteenontstoppers vaak levensgevaarlijk

Consumenten zijn volgens brancheorganisatie UNETO-VNI nauwelijks op de hoogte van de gevaren van chemische gootsteenontstoppers.

Sink Hole 02Fotocredits: Andrew Mason (cc)

Ontstoppingsmiddelen met hoge percentages zwavelzuur kunnen bij onjuist gebruik levensgevaarlijk zijn en zelfs leiden tot explosies en verbrandingen. De overheid zou volgens UNETO-VNI consumenten beter moeten informeren over de gevaren.

“Open riolen en zwerfvuil tikkende tijdbom in Syrische kampen”

Het aanpakken van de slechte hygiënische omstandigheden in Syrische vluchtelingenkampen moet hoge prioriteit krijgen. Die oproep doet directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling na een tweede werkbezoek dit jaar aan het noorden van Syrië. Stichting Vluchteling stelt per direct 350.000 euro extra beschikbaar om het probleem van open riolen, zwerfvuil en onvoldoende sanitaire voorzieningen voor vluchtelingen aan de Turks-Syrische grens aan te pakken.

Gooi geen oliebollenvet door de gootsteen en het toilet

Waterschap Zuiderzeeland roept inwoners op oliebollenvet en frituurvet niet via gootsteen of toilet in het riool te laten weglopen.

Oliebollen bakken

Het zuiveren en afvoeren van oliebollenvet kost in Nederland jaarlijks enkele miljoenen euro’s.

Investeren in goede riolering

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu wil dat de er in de Waterketen efficiënter gewerkt wordt: “Een van onze belangrijkste uitdagingen is het verhogen van de doelmatigheid bij het zuiveren en leveren van drinkwater,