Effectieve kortere behandeling chronische hepatitis C

Chronische hepatitis C (HCV) is een infectie die chronische ontsteking van de lever veroorzaakt en kan leiden tot leverfalen. De behandeling van deze infectie is lang en zwaar voor patiënten en bovendien kostbaar voor de maatschappij.