Atlent nieuwe naam KinderExpertiseCentrum

Op 22 oktober 2012 is het KinderExpertiseCentrum in ’s-Hertogenbosch van de Klokkenlaan naar de nieuwbouwlocatie aan de Kooikersweg verhuisd. Het centrum waar onderwijs, zorg, revalidatie en opvang voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking centraal staan, heeft om 10:30 uur zijn nieuwe naam en website met bijbehorende huisstijl onthuld: Atlent.

Lees meer

Lunchen met één hand bij Revalidatie Friesland

Ter gelegenheid van de Wereld Cerebrale Parese Dag op dinsdag 4 september 2012 lunchen de medewerkers van Revalidatie Friesland afdeling kinderen/jongeren met één hand. Doel is om als revalidatiecentrum in samenwerking met de BOSK de bewustwording rond spasticiteit te vergroten.

Lees meer

Evaluatie rolstoelmechanica

Rolstoel rijden leidt vaak tot overbelastingsklachten van schouder, elleboog en pols. In een door ZonMw gefinancierd onderzoek is een poli opgezet voor rolstoelgebruikers. Hier kunnen onderzoekers de aandrijftechniek, rolstoel-onderdelen en –samenstelling evalueren en zo goed mogelijk instellen.

Lees meer