Initiatief nemen bij verandering levert werknemers meer op

Bij organisatieveranderingen is het van belang dat werknemers een positieve en actieve insteek hanteren om zo een win-win situatie te bereiken. Dat is beter dan een houding van passiviteit en onmacht. Dat stelt prof. dr. Karen van Dam in haar oratie over het aanpassingsvermogen en persoonlijk ondernemerschap van werknemers in dynamische werksituaties. Zij spreekt haar oratie uit op 14 september 2012 als hoogleraar Psychologie van arbeid, organisatie en personeel aan de Open Universiteit.

Lees meer

GGZ houdt hoofd boven water ondanks toenemende financiële tegenwind

De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in 2011 het hoofd boven water weten houden door onder meer te snijden in personeel en dienstverlening. Instellingen zijn met name gaan snijden in zorgverlening die niet meer wordt vergoed. De ggz-instellingen hebben bovendien gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om te schuiven tussen zorgcontracten die onder de AWBZ of de Zorgverzekeringswet vallen. Daardoor zijn kosten en baten beter in balans gekomen.

Lees meer