Initiatief nemen bij verandering levert werknemers meer op

Bij organisatieveranderingen is het van belang dat werknemers een positieve en actieve insteek hanteren om zo een win-win situatie te bereiken. Dat is beter dan een houding van passiviteit en onmacht. Dat stelt prof. dr. Karen van Dam in haar oratie over het aanpassingsvermogen en persoonlijk ondernemerschap van werknemers in dynamische werksituaties. Zij spreekt haar oratie uit op 14 september 2012 als hoogleraar Psychologie van arbeid, organisatie en personeel aan de Open Universiteit.

GGZ houdt hoofd boven water ondanks toenemende financiële tegenwind

De Nederlandse geestelijke gezondheidszorg (ggz) heeft in 2011 het hoofd boven water weten houden door onder meer te snijden in personeel en dienstverlening. Instellingen zijn met name gaan snijden in zorgverlening die niet meer wordt vergoed. De ggz-instellingen hebben bovendien gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om te schuiven tussen zorgcontracten die onder de AWBZ of de Zorgverzekeringswet vallen. Daardoor zijn kosten en baten beter in balans gekomen.

Reorganisatie Veilig Verkeer Nederland door kabinetsbezuinigingen

Als onderdeel van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte krijgt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in 2015 50 procent (ruim 2,1 miljoen euro) minder financiële steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De steun wordt vanaf 2013 in drie jaar tijd afgebouwd.