Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering.

Sint Jan Kathedraal, Den Bosch / Sint John’s Cathedral, Den Bosch

In de periode 2010-2011 bezocht één op de zes regelmatig de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. Dat is minder dan in de jaren daarvoor.

Lees meer

Tweede deel De Bijbel Tapes gelanceerd

Het tweede deel van De Bijbel Tapes is vanaf dinsdag 20 november 2012 verkrijgbaar. Regisseur Peter te Nuyl heeft voor deze editie de boeken Ruth, Prediker, Romeinen Klaagliederen en Tobit op tape gezet. Gerenommeerde acteurs als Willeke van Ammelrooy, Hans Hoes, vader Rudolf en zoon David Lucieer en Catherine ten Bruggencate werken mee. Te Nuyl produceert de Bijbel in zeven jaar van kaft tot kaft, woord voor woord.

Lees meer

Vaccinatie in de reformatorische gezindte: Bijbelse argumenten bepalen het besluit

Religieuze argumenten zijn voor ouders die behoren tot de reformatorische gezindte doorslaggevend om hun kinderen al dan niet te laten vaccineren. Medische argumenten hebben niet of nauwelijks invloed op hun besluitvorming. Niet alleen het besluit om kinderen niet in te enten, ook het besluit om dat wel te doen baseren deze ouders op de Bijbel.

Lees meer

Bedevaartskerk na restauratie klaar voor nieuw seizoen

Bijna 700 mensen waren er vrijdag 27 april 2012 getuige van dat Mgr. J.H.J. van den Hende de negentien beelden van de Martelaren van Gorcum zegende in de Bedevaartskerk te Brielle. De bisschop deed dit aan het eind van de feestelijke Eucharistieviering bij de heropening van de gerestaureerde Ommegang van de Bedevaartskerk.

Lees meer