Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee

Ruim de helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder rekent zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering.

Sint Jan Kathedraal, Den Bosch / Sint John’s Cathedral, Den Bosch

In de periode 2010-2011 bezocht één op de zes regelmatig de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst. Dat is minder dan in de jaren daarvoor.

Tweede deel De Bijbel Tapes gelanceerd

Het tweede deel van De Bijbel Tapes is vanaf dinsdag 20 november 2012 verkrijgbaar. Regisseur Peter te Nuyl heeft voor deze editie de boeken Ruth, Prediker, Romeinen Klaagliederen en Tobit op tape gezet. Gerenommeerde acteurs als Willeke van Ammelrooy, Hans Hoes, vader Rudolf en zoon David Lucieer en Catherine ten Bruggencate werken mee. Te Nuyl produceert de Bijbel in zeven jaar van kaft tot kaft, woord voor woord.

Voor wie steek jij een kaarsje op?

In de week van Allerzielen herdenkt de KRO de doden van het afgelopen jaar. En dat doet de KRO door het leven van overledenen te vieren! Met een week vol programma´s op radio en televisie en de landelijke actie ´Voor wie steek jij een kaarsje op?´.

Start wereldwijde bijbelschool in 2013

De Betteld in Zelhem is in de loop van veertig jaar uitgegroeid tot een soort van multifunctioneel centrum voor “Koninkrijkszaken”. Een aantal organisaties streken al neer binnen de poorten van het Zelhemse park, maar vanaf midden september 2013 start ook een wereldwijde Engelstalige bijbelschool.

Vaccinatie in de reformatorische gezindte: Bijbelse argumenten bepalen het besluit

Religieuze argumenten zijn voor ouders die behoren tot de reformatorische gezindte doorslaggevend om hun kinderen al dan niet te laten vaccineren. Medische argumenten hebben niet of nauwelijks invloed op hun besluitvorming. Niet alleen het besluit om kinderen niet in te enten, ook het besluit om dat wel te doen baseren deze ouders op de Bijbel.