Kinderen met sterk werkgeheugen kunnen beter rekenen

Bij kinderen in groep 3 en 4 hangt de ontwikkeling van het werkgeheugen sterk samen met de ontwikkeling van hun rekenvaardigheid. Kinderen met een sterk werkgeheugen kiezen slimmere rekenstrategieën en maken bovendien minder rekenfouten. Dat concludeert Sanne van der Ven in haar proefschrift.

Effect bewegen op reken- en taalvaardigheid onderzocht

Bewegingswetenschappers en onderwijskundigen van UMCG/RUG starten op twaalf scholen in Noord-Nederland een onderzoek naar het effect van de combinatie van fysieke activiteiten met reken- en taalopdrachten op de schoolprestaties van kinderen.