Invoering centrale eindtoets

Er komt een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de verplichte eindtoets regelt het wetsvoorstel dat alle scholen in het primair

Intensief oefenen levert goede rekenresultaten op

Het gericht oefenen van rekenkundige basisbewerkingen als optellen, aftrekken en vermenigvuldigen leidt tot betere resultaten in rekenen en wiskunde. Scholen die goede resultaten halen op het gebied van rekenen,