Invoering centrale eindtoets

Er komt een verplichte eindtoets voor taal en rekenen/wiskunde voor leerlingen in groep 8 van de basisschool. De ministerraad heeft ingestemd met deze wetswijziging op voorstel van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de verplichte eindtoets regelt het wetsvoorstel dat alle scholen in het primair

Lees meer