Medische opleiding wordt hekkensluiter van Europa

In zijn oratie in Leiden “Opleiden in het medisch ambacht” spreekt de nieuwbenoemde hoogleraar medische vervolgopleidingen, Joep Dörr, zijn grote zorgen uit over de voorstellen uit het Regeerakkoord om de opleidingsduur van medisch specialisten met een derde terug te brengen.

MC Amstelveen loopt op het regeerakkoord vooruit

In het huidige regeerakkoord geeft de overheid aan de kwaliteit van de zorg te willen verbeteren en (regionale) samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders te bevorderen door dure en acute zorg te concentreren in de (grotere) ziekenhuizen en de minder complexe zorg dichter bij de mensen te organiseren.

Staatssecretaris zet aanval in op de bureaucratie in de zorg

Overbodige administratieve lasten moeten verdwijnen en daar is een experiment regelarme instellingen voor nodig. Dat schrijft staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) vrijdag 23 december 2011 aan de Tweede Kamer in de brief ‘experiment regelarme instellingen’. Met de resultaten zet de staatssecretaris de aanval in op bureaucratie in de langdurige zorg. Door minder tijd te besteden aan papierwerk is er meer tijd voor de cliënt en wordt het werk in de zorg aantrekkelijker.

Ministerraad stemt in met versoepeling rookverbod

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een versoepeling van het rookverbod voor cafés kleiner dan 70 m2, zonder personeel. Het kabinet geeft hiermee invulling aan de