Inzameling elektrische apparaten stijgt spectaculair

De inzameling door de NVMP van elektrische apparaten is in het eerste kwartaal van dit jaar spectaculair gestegen. In totaal werd 24,3 miljoen kilo aan consumentenapparatuur ingezameld: een stijging van 25% ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan de gestegen inzameling bij gemeentelijke milieustraten en bij detaillisten. De NVMP heeft inzamelcontracten gesloten met vrijwel alle gemeenten en inmiddels heeft meer dan de helft van de detaillisten zich geregistreerd voor een afgiftevergoeding.

Lees meer