Respectvolle rechter verkleint kans op recidive

Rechterspraak Rechter Justitie

Pauline Aarten van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving onderzocht de effectiviteit van een voorwaardelijke veroordeling en of veroordeelden minder snel terugvallen als zij een voorwaardelijke straf krijgen. Zij ontdekte dat het belangrijk is dat de veroordeelde zich rechtvaardig en respectvol behandelt voelt door de rechter tijdens de rechtszaak. De rechter moet niet vooringenomen zijn … Lees meer

Solliciteren en het belang van rechtvaardigheid

Kennisintensieve bedrijven op jacht naar talent doen er goed aan te zorgen voor een rechtvaardig sollicitatieproces en de rechtvaardigheidsverwachtingen bij potentiële sollicitanten gestructureerd te managen.

handshakeFotocredits: Buddawiggi (cc)

Dit helpt om talentvolle sollicitanten aan te trekken, faalangst tijdens de sollicitatie te verminderen en de meest talentvolle sollicitanten aan zich te binden. Dit stelt Brigitte Geenen in haar proefschrift Managing Applicant Justice Expectations.

Lees meer

‘Lepra gehad? Dan kom je het land niet in!’

Het gebeurt tot op de dag van vandaag: ex-leprapatiënten kunnen zich in sommige landen niet verkiesbaar stellen, geen rijbewijs halen of mogen niet met de trein reizen. Het zijn vaak oude wetten, met ver strekkende gevolgen. Onder andere de VS en China gebruiken de ziekte zelfs als reden om iemand de toegang tot het land te ontzeggen.

Ook in het dagelijks leven ervaren ex-leprapatiënten obstakels. Het is moeilijker om een huwelijkspartner te vinden bijvoorbeeld en soms vertellen ze hun baas liever niet dat ze lepra hebben gehad, uit angst voor ontslag.

Lees meer

Vrijspraak: definitief of niet?

De juridische regelnon bis in idemverbiedt iemand tweemaal te vervolgen of te berechten voor hetzelfde feit. Dit verbod geldt zowel na een definitieve veroordeling als na een definitieve vrijspraak. Een achteraf onjuist gebleken veroordeling wordt vernietigd, maar hoe zit het met de aantasting van een onherroepelijke vrijspraak als het vermoeden rijst dat deze op dwaling … Lees meer

Macht corrumpeert niet

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, is macht in de eerste plaats geen corrumperende kracht. Het gevoel van macht geeft mensen niet alleen het idee dat ze hun doelen kunnen bereiken, maar zorgt er ook voor dat ze zich makkelijker positief sociaal gedragen. Dat is de conclusie van het promotieonderzoek van Gerben Langendijk in zijn proefschrift getiteld ‘Power, Procedural Fairness & Prosocial Behavior’. Langendijk promoveert aan de Open Universiteit en verdedigt zijn proefschrift vrijdag 13 januari 2012 in Heerlen.

Lees meer

De psychologie van rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is een intrigerend fenomeen. Wellicht met name omdat het een universele waarde betreft waarover mensen dezelfde ideeën lijken te hebben, terwijl mensen op individueel niveau juist sterk kunnen verschillen in hun opvattingen wat rechtvaardig is en wat niet. Dergelijk egocentrisme, in de zin dat een persoon zijn omgeving waarneemt, ervaart en beoordeelt vanuit zichzelf … Lees meer