Vaker zelf betalen voor receptgeneesmiddelen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2011 voor meer dan 150 miljoen euro aan receptgeneesmiddelen die niet voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kwamen. Dit bedrag neemt de laatste jaren toe. Aan anticonceptiemiddelen werd vorig jaar ruim 64 miljoen euro niet vergoed.

Start van campagne doelmatig voorschrijven

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) start maandag 16 april 2021 de campagne ‘Kwaliteit is ook doelmatigheid: schrijf bewust voor’. Deze campagne richt zich op het doelmatig voorschrijven door medisch specialisten.

Het verhogen van kostenbewustzijn en het in beeld brengen van besparingen zal bijdragen aan het behoud van betaalbare zorg van hoge kwaliteit.

Pillen voorschrijven geeft status

In Nederland zijn verpleegkundig specialisten sinds kort bevoegd om medicijnen voor te schrijven. In een aantal andere westerse landen hebben verpleegkundigen deze bevoegdheid al langer. Onderzoekers van het NIVEL vroegen artsen- en verpleegkundigen-organisaties in deze landen naar hun kijk op deze ontwikkeling. Ze publiceerden hierover in het International Journal of Nursing Studies.

Geneesmiddelengebruik verschilt per regio

Inwoners van Noord-Nederland gebruiken naar verhouding meer ACE-remmers en maagmiddelen, terwijl in het zuiden juist meer cholesterolverlagers en antithrombotica worden gebruikt. Orale diabetesmedicatie lijkt vooral in een aantal grote steden meer dan gemiddeld te worden gebruikt.

Physician Assistants mogen taken van artsen overnemen

Het nieuwe wetsartikel 36a van de Wet BIG wordt 1 januari 2012 van kracht. Door het bekrachtigen van deze nieuwe wet zijn Physician Assistants (PA’s) zelfstandig bevoegd tot het uitvoeren van (bepaalde) medische handelingen en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen.

Neutrale patiëntenvoorlichting over medicijnen blijkt lastig

Patiënten krijgen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten onevenwichtige informatie over receptgeneesmiddelen. Dat concludeert het programma Gezonde scepsis van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) na het bezoeken van acht voorlichtingsbijeenkomsten over onder andere depressie, ADHD en diabetes. Geen enkele bijeenkomst hield zich volledig aan de ‘Leidraad informatie UR-geneesmiddelen’ van Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). De Leidraad bevat aanwijzingen voor het geven van neutrale, evenwichtige informatie over receptgeneesmiddelen. Gezonde scepsis pleit voor meer bekendheid van de Leidraad.

Prijspeil receptgeneesmiddelen blijft dalen

Het prijspeil van receptgeneesmiddelen daalde het afgelopen jaar met ruim 4%. Twee derde daarvan komt voor rekening van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP). Voor het restant is het preferentiebeleid van zorgverzekeraars verantwoordelijk. Beide prijsinstrumenten blijven ook hun invloed uitoefenen na de introductie van de vrije prijzen in 2012.