Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn.

Pleister, schaar, tabletten

Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

Merendeel re-integratie voor mensen jonger dan 45 jaar

Eind 2011 volgden bijna 230 duizend personen in Nederland een re-integratietraject dat werd aangeboden door een gemeente. Dat waren er ruim 17 duizend minder dan een jaar eerder. Zes op de tien van de personen met een re-integratietraject is jonger dan 45 jaar.

Bevorderen sociale activering en arbeidsparticipatie

(Ex)cliënten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het werk of succesvol reïntegreren. De praktijk is echter weerbarstig. Werkgevers, reïntegratiebureaus en gemeenten hebben
vaak te weinig kennis of een vertekend beeld van de doelgroep. Daardoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut en krijgen mensen onvoldoende kans om uit hun isolement te komen.

De Krom licht budget WWNV toe

Voor de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is in 2015 voor gemeenten alles bij elkaar € 2,6 miljard aan zogenoemd gebundeld re-integratiebudget beschikbaar. Daarvan is naar schatting € 1,8 miljard voor de sociale werkvoorziening.