Verontwaardiging bij medewerkers Catharina Ziekenhuis

Catharina Ziekenhuis Eindhoven Luchtfoto

Vrijdag 29 augustus 2014 is het Catharina Ziekenhuis in het nieuws gekomen met een verhaal vanuit de vakbonden dat er een ‘angstcultuur’ zou zijn in het ziekenhuis. – BNDeStem: Vakbonden: ‘Angstcultuur’ bij Catharina Ziekenhuis Eindhoven – Volkskrant: Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catharina Ziekenhuis De Ondernemingsraad, Cliëntenraad en het bestuur van de Vereniging van de … Lees meer

Belgen veroveren Nederlandse boardrooms

Steeds meer Belgen hebben hun plek gevonden aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Ze hebben de macht over het Nederlandse bier, de grote Nederlandse kranten en water- en energiebedrijven. Terwijl Nederland opkijkt naar deze besluitvaardige Belgen, zien ambitieuze Nederlandse managers hun doorstroomkansen verkleinen. Dat hoeft niet mits ze de Belgische aanpak leren herkennen en toepassen. Dat concludeert journalist en auteur Gerd de Smyter in het nieuwe boek ‘Belg in de boardroom’.

Lees meer

Eerste topclassprogramma voor jonge bestuurders in de zorg gestart

Medio januari hebben tien high potentials in de zorg een topclassprogramma van VvAA afgerond dat hen verder voorbereidt op een actieve rol in management of bestuur in de zorg.

VvAA TopClass Jonge Bestuurders in de ZorgOp de foto v.l.n.r. Sven Tulner, Thomas Kanis, Alexander Horsch, Ruud Rullens (bovenaan), Jan-Kees van Rooden, Henry Ong, Evelien Navis en Kristy Donze. Op de foto ontbreken Kirsten Lubbers en Toine Seesing.

De VvAA TopClass voor deze doelgroep is de eerste in zijn soort en komt tegemoet aan de toenemende behoefte aan verdieping op bestuurlijk en managementniveau van deze groep.

Lees meer

Coöperatievorming MST en ZGT dichtbij

Alle medezeggenschaporganen en de medische staven van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en het Medisch Spectrum Twente (MST) gaan akkoord met de vorming van een ziekenhuiscoöperatie waarvan de beide ziekenhuizen de oprichters zijn. Beide ziekenhuizen streven ernaar deze coöperatie in het voorjaar van 2013 te kunnen oprichten. Ook worden omliggende ziekenhuizen van harte uitgenodigd aan de ziekenhuiscoöperatie deel te nemen.

Lees meer

VUmc onder verscherpt toezicht

Naar aanleiding van recente berichten in de media over het conflict tussen medisch specialisten in het VUmc, heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) de raad van bestuur om opheldering gevraagd. Daaruit blijkt dat het VUmc de inspectie onjuist heeft geïnformeerd over dit conflict. Omdat de inspectie onvoldoende vertrouwen in het bestuurlijk optreden van de bestuurder heeft en vanwege het mogelijke risico voor de patiëntveiligheid, heeft de inspectie het VUmc onder verscherpt toezicht gesteld.

Lees meer

50 miljoen investeren in Doctor’s Hospitals

Met een fonds van 50 miljoen euro wil SJMG Health Investments (SJMG HI) gaan investeren in ziekenhuizen. SJMG HI is van mening dat de kwaliteit en het rendement van ziekenhuizen sterk kan worden verbeterd.

Uiteindelijk streeft zij naar de realisatie van Doctor’s Hospitals. “Dat zijn ziekenhuizen waar artsen veel meer betrokken zijn door ze meer zeggenschap te geven en waar de zorg rond ziektebeelden is ingericht, in plaats van specialismen”, aldus managing partner Marcel Smolders van SJMG HI.

Lees meer