Onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start deze maand een groot onderzoek naar Q-koorts bij zwangere vrouwen. Het doel van het onderzoek is achterhalen of het standaard verrichten van bloedonderzoek op Q-koorts bij alle zwangeren vrouwen in risicogebieden voor Q-koorts zinvol is. Zwangere vrouwen in hoog risicogebieden, met name Noord-Brabant, krijgen de vraag of zij willen meedoen aan het onderzoek. Bij deze vrouwen wordt een buisje bloed afgenomen. Bij de helft van de groep wordt direct getest op Q-koorts, bij de andere helft wordt het afgenomen bloed na de bevalling getest. Alleen zo kan de meerwaarde van het bloedonderzoek worden bepaald. Daarnaast vullen de zwangeren online gegevens in over hun gezondheid. Eind 2010 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Onderzoeksraad voor Veiligheid over onderzoek Q-koorts

In een brief aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport, dr. A. Klink, en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevr. G. Verburg, vraagt de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, prof. mr. Pieter van Vollenhoven de beide ministers de opdracht tot onderzoek van de Q-koorts te verbreden zodat niet alleen de rol en de verantwoordelijkheid van de overheid worden bekeken, maar ook die van de betrokken maatschappelijke sectoren.

Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven organiseren landelijk Q-koorts symposium in Den Bosc

Op 5 november a.s. organiseren het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ziekenhuis Bernhoven een symposium over Q-koorts in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch. Microbiologen, intensivisten en longartsen uit het hele land zullen naar Den Bosch komen om het symposium bij te wonen. Daarnaast zullen huisartsen uit de regio aanwezig zijn. De sprekers zijn afkomstig van diverse ziekenhuizen, van de GGD, vanuit de veterinaire sector en van het RIVM. Aanleiding om het symposium te organiseren, zijn de vele vragen die het laboratorium voor Medische Microbiologie vanuit het hele land krijgt. De behoefte aan informatie over de ziekte is groot. Vragen over de diagnostiek, de behandeling, de chronische Q-koorts en over Q-koorts bij zwangeren worden het meest gesteld. Tijdens het symposium wordt op al deze vragen ingegaan.

Aantal meldingen Q-koorts opgelopen tot 2026

Het aantal mensen met Q-koorts in Nederland dit jaar is gestegen tot 2026. De stijging neemt echter af. De laatste week zijn er 34 meldingen bijgekomen. De langzamere stijging was verwacht op basis van ervaringen uit vorige jaren. Ongeveer 20% van de patiënten is opgenomen in een ziekenhuis. In totaal zijn tot nu toe vier