Samenwerking bestrijding zoönosen vastgelegd

Tijdens het internationale Q-koorts symposium op 7 juni 2012 ondertekenen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM een convenant. Daarin is bekrachtigd op welke manier deze partijen in de toekomst samen willen werken om de bestrijding van ziekten die van dier op mens overgedragen kunnen worden (zogenaamde zoönosen) efficiënt aan te pakken.

Lees meer

Vaccinatie Q-koorts van start

Alle melkgeiten en melkschapen moeten voor 1 augustus 2012 gevaccineerd zijn tegen de Q-koorts. Ook bedrijven met een publieksfunctie zoals kinderboerderijen, moeten voor deze datum hun schapen en geiten geënt hebben.

Voor alle andere schapen en geiten is het vaccineren vrijwillig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus 2012 of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.

Lees meer

Ombudsman hoort oud-ministers Klink en Verburg over Q-koorts

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer hoort de oud-ministers Klink en Verburg tijdens een openbare hoorzitting over Q-koorts. Die hoorzitting is op dinsdag 24 april 2012 in het provinciehuis in Den Bosch.

Hij heeft ook de heren Van de Sande (GGD Hart voor Brabant), Van Lokven (voormalig ZLTO) en Richardus (Erasmus MC) opgeroepen voor de zitting. Zij worden allen onder ede gehoord.Daarnaast komen twee patiënten aan het woord om hun verhaal te vertellen.

Lees meer

Richtlijn voor diagnose Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Een werkgroep van deskundigen, zorgverleners en patiënten heeft een richtlijn ontwikkeld, die patiënten en zorgverleners kan helpen bij het stellen van een diagnose en de behandeling van vermoeidheidsklachten na Q-koorts, het zogeheten Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Deze richtlijn is dinsdag 27 maart 2012 aangeboden aan het ministerie van VWS.

De werkgroep, onder voorzitterschap van het RIVM, ging aan de slag nadat Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, in het voorjaar van 2010 de minister van VWS verzocht om richtlijnen.

Lees meer