Nieuwe behandeling voor posttraumatische stressstoornis

Posttraumatische stressstoornis is een angststoornis die ontstaat ten gevolge van een traumatische gebeurtenis. Deze hersenaandoening is moeilijk te behandelen. De effecten van medicijnen zijn vaak teleurstellend. Erik Hendriksen werkte in zijn promotieonderzoek aan de ontwikkeling van een betere therapie. Hendriksen heeft de angstremmende werking van een aantal niet-farmacologische behandelingen aangetoond in getraumatiseerde ratten. Deze behandelingen … Lees meer