Onderzoek UMC St Radboud bevestigt werkzaamheid van mindfulness

Mindfulness kan bij mensen met terugkerende depressies een terugval voorkòmen. Uit onderzoek van het UMC St Radboud blijkt dat mindfulness ook tijdens een bestaande depressie de symptomen reduceert. Het is het eerste grootschalige wetenschappelijke onderzoek

Ziekteverklaringen van allochtone patiënten bij psychotherapie

Ondanks hun grote zorgbehoefte lijken allochtone patiënten over het algemeen minder baat te hebben bij psychotherapie dan autochtonen. Dit zou deels te maken kunnen hebben met cultuurbepaalde opvattingen van patiënten over de aard en oorzaken van hun

Piekerstoornis blijkt goed behandelbaar

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS), ook wel piekerstoornis genoemd, is één van de meest voorkomende psychische stoornis die wordt gekenmerkt door aanhoudende buitensporige angst en onbeheersbaar piekeren over verschillende gebeurtenissen of activiteiten.

Op weg naar een getrapte psychodiagnostiek

Het therapeutisch potentieel van psychodiagnostiek is in het huidig tijdsgewricht van diagnose-behandelcombinaties (DBCs) controversieel. Empirisch onderzoek naar de meerwaarde van door psychodiagnostiek geïnformeerde

‘Economische crisis bezweren met psychotherapie’

Het behandelen van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis kan de maatschappij miljarden euro’s opleveren. De kosten van psychotherapieën wegen ruimschoots op tegen de maatschappelijke kosten die deze patiënten maken