Expertisecentrum bundelt kennis voor betere zorg

Innovatieve kennis over psychologische processen optimaal gebruiken bij lichamelijke aandoeningen. Dat is het doel van prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Psychobiologie van somatische aandoeningen. Evers, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud, houdt op 4 november 2011 haar oratie

Psychosomatisch onderzoek diabetes

Tilburg University heeft Frans Pouwer benoemd tot hoogleraar Psychosomatic research in diabetes mellitus. Pouwer is programmaleider van het diabetesonderzoek aan Tilburg University en directeur van de 2-jarige master Medische psychologie.

Tussen de oren: Hoe het lichaam de geest krijgt

Hoe echt zijn bijna-doodervaringen? Waarom kunnen geamputeerde ledematen zoveel pijn doen? Klopt het dat je van hardlopen slimmer wordt? Kent een computer enig geestelijk leven? Bestaat het chronische-vermoeidheidssyndroom alleen tussen de oren?

Minder verzuim en medicijngebruik, na psychosomatische oefentherapie

Minder arbeidsverzuim, minder medicijngebruik, minder klachten en beter kunnen omgaan met factoren die stress veroorzaken. Uit het eerste wetenschappelijk onderzoek naar effecten van de behandeling psychosomatische oefentherapie van patiënten met stressgerelateerde klachten bleek deze gespecialiseerde behandeling effectief.

‘Personeelsbeleid van ziekenhuizen kan beter’

Ziekenhuizen moeten een beter personeelsbeleid gaan voeren, stelt Vera Meeusen. Personeel vasthouden werkt beter dan nieuwe medewerkers aantrekken. Anesthesieverpleegkundigen moeten bijvoorbeeld een beter