ouderentelefoon

Ouderentelefoon zo snel mogelijk invoeren

In Nederland zijn jaarlijks 120 000 thuiswonende ouderen slachtoffer van psychisch geweld. Daarnaast krijgen maar liefst 10 000 ouderen te maken met lichamelijke mishandeling. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 65-plussers die nog thuis wonen uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). GroenLinks vindt deze cijfers ronduit schokkend en wil dat alles

Expertisecentrum bundelt kennis voor betere zorg

Innovatieve kennis over psychologische processen optimaal gebruiken bij lichamelijke aandoeningen. Dat is het doel van prof. dr. Andrea Evers, hoogleraar Psychobiologie van somatische aandoeningen. Evers, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie van het UMC St Radboud, houdt op 4 november 2011 haar oratie

Parnassia Bavo Groep nieuwe aandeelhouder Mentalshare

De Parnassia Bavo Groep is, naast de reeds bestaande aandeelhouders Trimbos-instituut en George Avenue, toegetreden als nieuwe aandeelhouder van Mentalshare. Mentalshare is een maatschappelijke onderneming die eerstelijns psychologische zorg aanbiedt via online zelfhulpprogramma’s (e-mental health).