Mentaalvitaal.nl – Hoe fit ben jij in je hoofd?

Meet je mentale fitheid en ontvang tips en trucs om lekkerder in je hoofd te zitten. Vanaf woensdag 10 oktober 2012, de landelijke dag van de Psychische Gezondheid, is dat mogelijk. Dan wordt de nieuwe mentale fitheidstest op www.mentaalvitaal.nl gelanceerd. Op verschillende plaatsen in het land is op deze dag extra aandacht voor mentale fitheid en hoe je deze kunt verbeteren.

Lees meer

Gebrekkige kennis over psychische zorg voor migrantenjeugd

Om te bereiken dat kinderen uit diverse migrantengroepen in Nederland passende zorg krijgen bij psychische problemen, moet goed gekeken worden wat specifieke groepen nodig hebben. ‘De migrantenjeugd’ bestaat niet. De aanname dat migrantenkinderen in het algemeen vaker psychische problemen hebben en bovendien ondervertegenwoordigd zijn in de jeugd-GGZ, vraagt dan ook nuancering. Dat schrijft de Gezondheidsraad in het advies Psychische gezondheid en zorggebruik van migrantenjeugd dat de raad donderdag 13 septemeber 2012 publiceert.

Lees meer

Aandacht voor psychische zorg vreemdelingen met zelfmoordplannen

Hoe triest ook, zelfmoord en zelfmoordpogingen van (ex-)asielzoekers en illegale vreemdelingen zijn nooit uit te sluiten. Hoe goed de medische, psychologische en psychiatrische zorg voor vreemdelingen ook is, en hoe goed de medewerkers van de verschillende diensten problemen van vreemdelingen ook signaleren en doorgeven. Dat schrijven minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) en Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Meer aandacht voor psychisch en sociaal functioneren van hartpatiënten

Op dinsdag 24 mei 2011 is in Maastricht de nieuwe landelijke Richtlijn Hartrevalidatie gepresenteerd. Hartrevalidatie is nog steeds een van de meest effectieve en nuttige interventies die een patiënt na een hartinfarct, dotterbehandeling, operatie of andere hartaandoening kan krijgen.

Lees meer

Steun voor naasten van mensen met psychische problemen

Psychische problemen zorgen voor verdriet en machteloosheid. Als jouw dierbare psychische problemen heeft, grijpt dat diep in op je leven. De gevolgen voor naasten worden onderschat. Leven met iemand met psychische problemen kan zeer belastend zijn en zelfs voor extra problemen zorgen.

Lees meer

Eerste resultaten behandeling Muziekpoli LUMC bekend

Op zaterdagmiddag 2 april 2011 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Dans- en Muziekgeneeskunde (NVDMG) haar 11e symposium onder de naam ‘Genees & Kunst 11’. Blessures, ziektes en psychische gesteldheid van uitvoerende kunstenaars staan centraal.

Lees meer