Behandeling cliënt ’s Heerenloo bijzonder complex maar conform voorwaarden verantwoorde zorg

De behandeling van een cliënt met zeer complexe en uitzonderlijke psychiatrische problematiek in de instelling voor verstandelijk gehandicapten ’s Heerenloo in Ermelo vindt zorgvuldig en verantwoord plaats. Dit concludeert de Inspectie voor

Lees meer

Nieuwe kliniek voor zware psychiatrische stoornissen

GGZ-instelling Inforsa opent vandaag een gesloten kliniek voor mensen met zeer zware psychiatrische stoornissen. De kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) richt zich op mensen die in de reguliere GGZ niet verder geholpen kunnen worden vanwege de complexiteit van hun stoornis of gedragsproblematiek. Inforsa verwacht deze mensen te kunnen helpen aan de hand van langdurige zorg in combinatie met een orthopedagogische benadering; een behandeling die in de reguliere GGZ nog niet wordt toegepast.

Lees meer