Euthanasie alleen denkbaar bij lichamelijk lijden

gezicht

Hulp bij zelfdoding is voor de meeste artsen niet denkbaar als er sprake is van lijden aan een psychiatrische aandoening, dementie of lijden aan het leven. Dit in tegenstelling tot kanker of andere ernstige lichamelijke aandoeningen, waarbij de meerderheid van de artsen het uitvoeren van euthanasie denkbaar vindt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door VUmc … Lees meer

Nieuw plasmiddel kan verhoogde aanmaak urine door lithiumgebruik verminderen

Mensen die lithium gebruiken, krijgen vaak last van een verstoorde waterhuishouding. Zij moeten vaker plassen, ook ’s nachts, wat lastig is voor het dag- en nachtritme.

Tijdens zijn promotieonderzoek naar de waterhuishouding, waarop hij op woensdag 8 mei 2013 promoveert bij het UMC St Radboud, ontdekte Anne (Peter) Sinke een middel dat de verhoogde aanmaak van urine door lithiumgebruik kan verminderen: acetazolamide. Muizen die hij dit middel gaf in combinatie met lithium, gingen minder plassen. Patiëntenstudies in Nederland en Nieuw-Zeeland moeten uitwijzen of het ook bij mensen werkt.

Lees meer

“Het grijze gebied tussen gezond en gek”

Alsof de Bijbel wordt herzien, zoveel stof doet het vernieuwde psychiatrische handboek DSM-5 opwaaien. De nieuwe DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) lijkt een lichtend baken voor psychiatrische kwesties. Kunnen volwassenen ook ADHD krijgen? Is rouw een psychische stoornis? En kun je op basis daarvan ziek gemeld worden? Het handboek wordt namelijk gebruikt door verzekeraars om te bepalen voor welke aandoeningen behandelingen worden vergoed.

Lees meer

Kind van ouder met manisch-depressieve stoornis vaker depressief

Meer dan de helft van de kinderen van ouders met een manisch-depressieve stoornis, oftewel bipolaire stoornis, ontwikkelt zelf een stemmingsstoornis of andere psychiatrische problematiek. Dat concluderen onderzoekers van het UMC Utrecht en UMC Groningen na een onderzoek van twaalf jaar, dat vrijdag 22 februari 2012 verscheen in The American Journal of Psychiatry.

Lees meer

GGz Breburg start JOIN-team voor jongvolwassenen

Donderdag 26 januari werd op de locatie Jan Wierhof in Tilburg de feestelijke aftrap gegeven van het nieuwe JOIN-team. Dit nieuwe team richt zich op de thuisbehandeling van jongvolwassenen van 16 tot 23 jaar met psychiatrische stoornissen die intensieve zorg nodig hebben. Door de inzet van dit team wil het Centrum Jeugd het aantal (crisis-)opnames terugdringen. Deze activiteit is onderdeel van de wens van GGz Breburg om het gebruik van klinische bedden in de komende jaren verder te verminderen en te vervangen door ambulante, crisisvoorkomende, behandeling en zorg.

Lees meer

Eiwit P-gp mogelijk aangrijpingspunt voor nieuwe psychofarmaca

De eiwitpomp P-glycoproteine (P-gp) lijkt een rol te spelen bij psychiatrische stoornissen, zoals depressie en schizofrenie. Dat wijst onderzoek van promovendus Onno de Klerk uit. De onderzoeker stelt vast dat de activiteit van het eiwit verstoord is bij patiënten met psychiatrische stoornissen, en ook verandert door langdurige toediening van antidepressiva. Wellicht is het eiwit een aangrijpingspunt voor nieuwe medicijnen tegen psychiatrische ziekten.

Lees meer