Ziekenhuissterfte varieert per provincie

De kans dat iemand bij een ziekenhuisopname overlijdt, hangt sterk af van de provincie waar hij woont. Limburg kent de hoogste ziekenhuismortaliteit, Friesland en Groningen de laagste. Dat zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de zorgkwaliteit, schrijven onderzoekers van het VUmc, Nivel en St. Antonius Ziekenhuis in een artikel in Medisch Contact.

Uitvoering natuurakkoord kan beginnen

De uitvoering van het natuurakkoord gaat van start. Op 8 februari 2012 hebben staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de overlegdelegatie van het Interprovinciaal Overleg (IPO), onder leiding van voorzitter Johan Remkes, overeenstemming over de uitvoering bereikt.

De provincies die eind 2011 hebben ingestemd met het onderhandelingsakkoord kunnen tot uitvoering overgaan. De overige provincies kunnen op basis van de uitvoeringsafspraken alsnog instemmen of meewerken aan de uitvoering.