Het effect van biologicals in de strijd tegen psoriasis

Marjan de Groot onderzocht het effect van biologicals (kunstmatig gemaakte eiwitten) bij psoriasis en keek in hoeverre bepaalde chemokinereceptoren als aangrijpingspunt kunnen dienen voor nieuwe behandelingen. Het middel etanercept werkt in de praktijk minder goed dan in onderzoekssituaties,

Mensen met een psychische stoornis voelen zich vaak gelukkig

Het utilitarisme dat zegt dat men moet streven naar het ‘grootste geluk voor het grootste aantal’ is de inspiratiebron voor het proefschrift ‘Onvolmaakt Geluk’ van drs. A. Bergsma, waarop hij op 10 mei 2011 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveert. De promovendus probeert op drie manieren een bijdrage te leveren aan de positieve

Verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening van alle leeftijden, maar ontstaat meestal op jongvolwassen leeftijd. We onderzochten verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie over de levensloop. Hoewel de incidentie van schizofrenie sterk afneemt met leeftiid, blijft het risico tot op zeer late leeftijd bestaan.

Multiple sclerosis en vitamine D

Multipele Sclerose (MS) is een ongeneeslijke, invaliderende ontstekingsziekte van de hersenen die vooral jongvolwassenen treft. In het begin van het ziekteproces is een belangrijke rol weggelegd voor specifieke afweercellen (T-cellen) die de hersenen aanvallen.

Hoe zijn emoties in het brein ontstaan in de evolutie?

Bram Heerebout deed onderzoek naar emoties, hoe emoties gedrag beïnvloeden en de bijbehorende processen in het brein. Meer specifiek onderzocht hij hoe dat emotioneel gemotiveerde gedrag en de onderliggende neurale structuren ontstaan kunnen zijn in onze evolutie. Voor het onderzoek bootste Heerebout het evolutionaire proces op de computer na door een virtuele wereld te creëren

Behandeling van spierknoopjes effectief bij schouderpijn

Een therapie, gebaseerd op het behandelen van spierverhardingen, is succesvol bij schouderklachten. Dit blijkt uit onderzoek van de Groningse fysiotherapeut Carel Bron. Hij promoveert op 19 april bij het UMC St Radboud in Nijmegen op onderzoek naar de effectiviteit

Een goede relatie, daar heb je impulscontrole voor nodig

Een dierbare vergeven, trouw blijven aan je partner, of je eigenbelang opofferen voor dat van je geliefde. Of we daar in slagen, hangt af van onze impulscontrole. Uit onderzoek van psycholoog Tila Pronk van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat de mate van impulscontrole