Een nieuwe knie met de ‘balanced gap’-techniek

In Nederland krijgen 20.000 patiënten per jaar een ‘nieuwe knie’ vanwege artrose. Voor deze patiënten is het belangrijk dat hun kunstknie als gegoten zit, zodat ze hun mobiliteit en daarmee hun zelfstandigheid behouden. Er zijn twee

Baby van lager opgeleide heeft moeilijker temperament

Baby’s uit gezinnen met een laag inkomen en een lage opleiding hebben een moeilijker temperament dan baby’s van hoogopgeleide ouders. Het verschil is zes maanden na de geboorte al zichtbaar, blijkt uit promotieonderzoek van Pauline Jansen van het Erasmus MC. Een moeilijk temperament kan een voorspeller zijn voor latere gedragsproblemen. De promovenda houdt daarom een pleidooi voor vroegtijdige opsporing en aanpak.