Progeria-medicijn werkt soms averechts

Bepaalde medicijnen die gebruikt worden ter behandeling van de verouderingsziekte progeria blijken behalve gunstige effecten ook bepaalde ongunstige effecten te hebben.