Het zorgtraject van kleuters met probleemgedrag

Nederlandse kinderen maken vaker gebruik van gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) dan niet-Nederlandse kinderen met vergelijkbaar probleemgedrag. Laagdrempelige zorg voor probleemgedrag bij schoolgaande kinderen verdient meer aandacht. Een getrapt systeem zou de voorkeur verdienen, waarbij de school een belangrijke rol moet spelen. Dit en meer concludeert Floor Bevaart in haar proefschrift, waar ze op 12 maart 2013 op promoveert.

Lees meer

Muziekvoorkeur belangrijkste voorspeller voor kleine criminaliteit

Wie wil voorspellen of een adolescent op 16-jarige leeftijd aan winkeldiefstal zal doen, moet kijken naar welke muziek dit kind op 12-jarige leeftijd luistert. Kinderen die op deze jonge leeftijd al naar muziek luisteren die als niet-mainstream kan worden getypeerd, zoals harde rock, hip-hop en house-soorten, lopen later meer risico op klein crimineel gedrag.

Ah The Beauty That Is Music...

Dat schrijven Tom ter Bogt en Loes Keijsers, onderzoekers Jeugd en Gezin aan de Universiteit Utrecht, in het februarinummer van het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Pediatrics.

Lees meer

“Aan ouders van rotjochies: voedt jouw kinderen ook buiten de woonkamer op”

De discussie rondom het ‘voetbalincident’ is inmiddels redelijk aan verzadiging onderhevig. Vele analyses hebben de revue inmiddels gepasseerd. Van het gestrekte been van Wilders, die alles bombardeerde tot ‘Marokkanenprobleem’, tot de wat meer genuanceerde analyses van de rest van Nederland. Dit alles in de traditie van het typisch Hollandse debat: het benoemen van het probleem, daarna nog eens benoemen, dan op eigen borst kloppen voor het benoemen om tot slot over te gaan tot de orde van de dag. De oplossing of aanpak? Die is wat lastiger, dus die laten wij graag over aan ‘anderen’.

Lees meer

Hardnekkige alto loopt groter risico op probleemgedrag

Adolescenten die zich aanhoudend blijven identificeren met onconventionele jeugdsubculturen, zoals de zogenoemde alto’s of metalheads, vertonen meer probleemgedrag dan jongeren die zich identificeren met conventionele jeugdsubculturen. Dat schrijven Suzan Doornwaard en haar collega’s van de Universiteit Utrecht in het septembernummer van het toonaangevende tijdschrift Developmental Psychology.

Lees meer

Demente verpleeghuisbewoners stelt arts voor dilemma

Ouderen met dementie die in een verpleeghuis wonen, vertonen bijna allemaal één of meerdere symptomen van probleemgedrag. Het gedrag is hardnekkig, complex en moeilijk te behandelen. Dit constateert specialist ouderengeneeskunde Roland Wetzels, als onderzoeker werkzaam in het UMC St Radboud. Hij promoveert op 19 december 2011.

Lees meer