Ondersteuning leraren passend onderwijs belangrijker dan prestatiebeloning

Groenlinks maakt zich grote zorgen over de snelle invoering van het passend onderwijs. GroenLinks Tweede Kamerlid Jesse Klaver stelt voor om het budget beschikbaar voor prestatiebeloning in te zetten om leraren te ondersteunen in het werken met kinderen die extra begeleiding nodig hebben.

Lees meer

Drie scholen nemen voortouw met prestatiebeloning

Staatssecretaris Zijlstra heeft maandag 21 november 2011 aan drie schoolbesturen bekend gemaakt dat zij kunnen starten met experimenten met prestatiebeloning. In Zeeland start een stevig wetenschappelijk experiment met individuele prestatiebeloning in de mbo-sector bij ROC Zeeland. Hierbij zijn meer dan 600 personeelsleden betrokken, waarvan er zo’n 60 beloond kunnen worden voor uitmuntende prestaties.

Lees meer