Nederlandse en Engelse huisarts zijn meer gaan verdienen

Grote veranderingen in betalingssysteem resulteren in een grotere stijging van de inkomens van huisartsen dan geleidelijke veranderingen. Dit was te zien in Engeland en Nederland en in mindere mate in Duitsland.

EurosFotocredits: Images Money (cc)

Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, het AMC, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Brussel en Maastricht University in BMC Health Services Research.

Lees meer

‘Overgangsregeling ziekenhuizen niet aanpassen’

De overgangsperiode van ziekenhuizen naar volledige prestatiebekostiging moet niet worden verlengd. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussentijdse evaluatie van het overgangsmodel in de ziekenhuiszorg, op verzoek van de minister van Volksgezondheid. Ziekenhuizen kunnen in 2012 en 2013 compensatie krijgen voor negatieve gevolgen van de overgang naar prestatiebekostiging.

Lees meer

Inzicht in veranderingen bij invoeren prestatiebekostiging curatieve GGZ

Wat verandert er precies als er straks in 2013 prestatiebekostiging komt in de curatieve GGZ? Om instellingen en verzekeraars alvast inzicht te geven in de veranderingen, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verantwoordingsdocument gepubliceerd.

Lees meer

Contractering ziekenhuiszorg verloopt traag

De afronding van de contractering in de ziekenhuiszorg verloopt traag. Dat hangt samen met de overgang naar een systeem van prestatiebekostiging en onwennigheid tussen verzekeraars en ziekenhuizen over de nieuwe inkoop van zorg. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een analyse van het contracteringproces in de ziekenhuiszorg voor de minister van VWS. Verzekeraars en ziekenhuizen zetten zich in om te zorgen dat patiënten en consumenten geen nadelige gevolgen ondervinden van de contractering.

Lees meer

Wachtlijsten voor TBS-plekken laatste jaren afgenomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een eerste marktscan forensische zorg uitgebracht. De scan geeft een beeld van hoe de forensische zorgmarkt er nu uitziet, vlak voor de invoering van prestatiebekostiging. De NZa verwacht hiervoor deze zomer een definitieve aanwijzing van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

Lees meer

Tweedelijns GGZ stapt over op prestatiebekostiging

Per 2013 stapt de tweedelijns curatieve GGZ over op prestatiebekostiging. Hierdoor worden de administratieve lasten van GGZ-instellingen gehalveerd. Prestatiebekostiging is persoonsgebonden en stimuleert daarmee het bieden van goede en doelmatige zorg voor de patiënt: in de buurt als dat kan, in de gespecialiseerde GGZ als dat moet.

Minister Edith Schippers (VWS) informeert vandaag in een brief de Tweede Kamer over de invoering van prestatiebekostiging in de GGZ. De invoering van prestatiebekostiging is onderdeel van integrale bestuurlijke afspraken over een brede inhoudelijke beleidsagenda, die Schippers met de GGZ-sector, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het maken is.

Lees meer