Reviewcommissie hoger onderwijs ingesteld

Frans van Vught is de voorzitter van de onafhankelijke commissie die staatssecretaris Zijlstra gaat adviseren over de prestatieafspraken met het hoger onderwijs. Naast Van Vught maken Olchert Brouwer, Jan Kamminga, Henriëtte Maassen van den Brink en Arie Nieuwenhuijzen Kruseman deel uit van de zogeheten reviewcommissie. Ze doen dit allen op persoonlijke titel.

Lees meer

HBO Raad en staatssecretaris Zijlstra sluiten hoofdlijnenakkoord

Staatssecretaris Halbe Zijlstra en voorzitter HBO-raad Guusje ter Horst hebben maandag 12 december 2011 het hoofdlijnenakkoord ondertekend over verbetering van kwaliteit en rendement van het onderwijs en meer differentiatie en profilering van hogescholen. Het akkoord biedt het kader voor prestatieafspraken die de staatssecretaris volgend voorjaar zal gaan maken met elke hogeschool. Die prestatieafspraken moeten getuigen van ambitie én van realiteitszin.

Lees meer