In Nederland worden opvallend veel kinderen met Down geboren

De medische zorg voor kinderen met het syndroom van Down (DS) is het afgelopen decennium veel beter geworden. Omdat er nu bijvoorbeeld sneller wordt ingegrepen bij hartafwijkingen, overleven meer kinderen met DS. Ook de kennis over luchtweginfecties, coeliakie en andere aandoeningen met een verhoogd risico bij DS is sterk verbeterd. Vergeleken met andere Europese landen worden in Nederland relatief veel kinderen geboren met Down.

Prenataal onderzoek en veroudering van het brein

Het verouderingsproces van onze hersenen wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de hersenen in eerdere levensfasen, tot in de baarmoeder aan toe. Dat blijkt steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek. Recente bevindingen op dit gebied