vaatmedicatie

Hart- en vaatmedicatie vaak gewisseld

Vier op de tien patiënten die hart- en vaatmedicatie gebruiken, krijgen in de apotheek wel eens een ander middel dan de keer daarvoor. Het gaat dan om een middel met eenzelfde werkzame stof maar van een ander merk. Van deze patiënten heeft een kwart (26%) daar enigszins een probleem mee en 15% ervaart het als

Eerste keus kinderantibiotica in Nederland niet verkrijgbaar

Amoxicillinedrank, één van de meest gebruikte antibiotica bij kinderen, is niet in Nederland beschikbaar. Dat blijkt uit informatie van de KNMP website Farmanco (1). Apothekers zullen nu – na overleg met voorschrijvers – andere antibiotica afleveren.

De KNMP maakt zich ernstig zorgen over deze kwestie en over de problemen rondom de beschikbaarheid van generieke medicijnen in het algemeen. In 2012 werd amoxicillinedrank (25 mg/ml, 50 mg/ml en 100 mg/ml) in totaal 350.000 keer voorgeschreven.

Pas beleid zorgverzekeraars aan

De KNMP is in het belang van de patiënt groot voorstander van doelmatig, effectief en veilig medicijngebruik. Apothekers zijn de medicijnexperts bij uitstek en kunnen de patiënten optimaal begeleiden bij hun medicijngebruik. Ook is de KNMP voorstander van lage en transparante medicijnprijzen.

Nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel

Brocacef Groothandel, de tweede partij op de Nederlandse farmaceutische markt, heeft besloten haar voornemen om de leveringen van ca. 1.000 generieke geneesmiddelen per 1 november a.s. stop te zetten voorlopig niet uit te voeren. De reden hiervoor is dat er op dit moment constructief overleg met een aantal grote zorgverzekeraars gaande is over een nieuw verdienmodel voor de farmaceutische groothandel.

Zorgverzekeraars staan voor continuïteit farmaceutische zorg

Verzekerden hebben recht op goede farmaceutische zorg. Daar zijn zorgverzekeraars op aanspreekbaar. Maar dat betekent niet dat zorgverzekeraars tegen elke prijs alle apotheken moeten contracteren. Zorgverzekeraars staan voor continuïteit van de farmaceutische zorg.

Mediq maakt herstructurering Apotheken Nederland bekend

Mediq, internationaal leverancier van medische hulpmiddelen en geneesmiddelen, maakt maandag 10 september 2012 de plannen bekend voor een reorganisatie van het bedrijfsonderdeel Apotheken Nederland. Dit zal in 2015 leiden tot een jaarlijkse besparing van €19 miljoen. Met de herstructureringen die hiervoor noodzakelijk zijn, zullen in deze periode 134 arbeidsplaatsen (FTE) vervallen. De reductie van het aantal arbeidsplaatsen zal gelijke tred houden met het tempo van de besparingen.