Selectieve zorginkoop verzekeraars noodzaak om groei te remmen

De omzet van ziekenhuizen groeide de afgelopen jaren gemiddeld 7%, terwijl de vraag naar zorg met 3 tot 4% toenam en de prijzen van diagnose behandelcombinaties (dbc’s) in grote lijnen gelijk bleven of zelfs daalden. Uit een doelgroepenanalyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoerde, blijkt dat voor alle patiëntengroepen met vergelijkbare aandoeningen in het onderzoek de omzet steeg. Dat komt doordat er meer dbc’s per patiënt gedeclareerd worden en de zorg per ziekenhuis verschilt, meldt de NZa in haar marktscan over de medisch specialistische zorg.

Lees meer