Selectieve zorginkoop verzekeraars noodzaak om groei te remmen

De omzet van ziekenhuizen groeide de afgelopen jaren gemiddeld 7%, terwijl de vraag naar zorg met 3 tot 4% toenam en de prijzen van diagnose behandelcombinaties (dbc’s) in grote lijnen gelijk bleven of zelfs daalden. Uit een doelgroepenanalyse die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uitvoerde, blijkt dat voor alle patiëntengroepen met vergelijkbare aandoeningen in het onderzoek de omzet steeg. Dat komt doordat er meer dbc’s per patiënt gedeclareerd worden en de zorg per ziekenhuis verschilt, meldt de NZa in haar marktscan over de medisch specialistische zorg.

Praktijkvariatie onderzoek helpt kwaliteit van zorg verbeteren

In de NRC van 2 augustus is aandacht besteed aan het recente rapport van onderzoeksbureau Plexus over regionale verschillen in behandeling (ook wel praktijkvariatie genoemd) rond 12 aandoeningen. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) erkent het bestaan van regionale verschillen

Aanzienlijke regionale verschillen in aantal operaties

Er zijn in Nederland aanzienlijke regionale verschillen tussen het aantal operaties dat ziekenhuizen uitvoeren bij dezelfde aandoening. Dat blijkt uit een onderzoek van Vektis en Plexus in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).