Veel praktijklokalen nog steeds onveilig

De praktijklokalen in voortgezet onderwijs en mbo zijn iets veiliger geworden, maar nog steeds zijn bij ruim driekwart van de 136 geïnspecteerde scholen een of meer zaken niet in orde. Zo worden machines soms