Roze stembusakkoord lijkt op handen

Er lijkt een ‘roze stembusakkoord’ op handen waarin politieke partijen afspreken om zaken als de afschaffing van de weigerambtenaar, de positie van homoseksuelen op religieuze scholen en verplichte voorlichting nu eindelijk snel te regelen. Dat bleek vrijdag 3 augustus 2012 tijdens COC’s Roze verkiezingsdebat in het debatcentrum De Rode Hoed.

Lees meer

VVD: Homorechten op gelijke voet met godsdienstvrijheid

Homorechten zijn onlosmakelijk verbonden met mensenrechten. Tot die conclusie zijn we in Nederland al lang geleden gekomen. Daarom was Nederland in 2001 het eerste land in de wereld dat het homohuwelijk invoerde. Dat voorbeeld is inmiddels gevolgd door 11 andere landen. Eerder dit jaar doorbrak Obama in de VS dit taboe en vorige maand maakte Frankrijk bekend ook het homohuwelijk mogelijk te maken.

Lees meer

Geen toename negatieve campagnevoering in Nederland

De toename in negatieve campagnevoering (negative campaigning) is een terugkerend thema in de mediaberichtgeving en in politieke commentaren tijdens verkiezingscampagnes. Iedere keer als een partij of politicus een politieke tegenstander hard aanvalt, speculeren journalisten, politici, maar ook wetenschappers over een stijging in aanvalsgedrag en de gevolgen daarvan voor de democratie.

Lees meer

Groene, sociale economie is mogelijk

Het GroenLinks plan ‘Hart voor de Toekomst’ zorgt al vanaf 2013 voor een omslag naar een groene en sociale economie. Dit wordt bevestigd door het Centraal Planbureau (CPB) in de donderdag 26 april 2012 verschenen doorrekening. In ruil voor beprijzing van vuile energie, consumptie en mobiliteit verlaagt GroenLinks de inkomstenbelasting fors. Dit is goed voor koopkracht, milieu en werkgelegenheid.

Lees meer

Beperk partijpolitieke invloed op benoemingen

De overheid moet openheid geven over politieke invloed op benoemingen. In de aankondiging van een vacature moet staan wanneer en hoe een politieke afweging in de procedure wordt gemaakt.

Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer over politieke invloed op benoemingen bij de overheid

Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van de benoemingsprocedure van de Vice-President van de Raad van State. Hij roept de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op tot dialoog met de Tweede Kamer over de procedures bij politieke benoemingen.

Lees meer

Nederlandse kiezer niet wispelturig maar kieskeurig

De Nederlandse kiezer verandert steeds vaker van partij. Meer dan de helft van de Nederlanders (55%) verandert wel eens van partijvoorkeur. Maar dat betekent niet dat de kiezer wispelturig, emotioneel of irrationeel is, zoals veel (oud-)politici beweren. Nederlanders zijn trouw aan hun eigen opvattingen, maar niet langer trouw aan een enkele partij: ze veranderen vooral tussen partijen die ideologisch sterk op elkaar lijken. Dit blijkt uit het onderzoek Kieskeurige kiezers van politicologen dr. Tom van der Meer en prof. dr. Wouter van der Brug van de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer