Stemmentracker is een omgekeerde Stemwijzer

Tweede Kamer der Staten-Generaal

In september 2012 is een nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Tot nu, eind 2015, is een enorme hoeveelheid moties, amendementen en wetsvoorstellen besproken. In 2016 gaan de politieke partijen zich voorbereiden op nieuwe verkiezingen. Ter gelegenheid van het Kerstreces brengt ProDemos een nieuwe Stemmentracker uit. Stemmentracker De Stemmentracker is te zien als een omgekeerde StemWijzer: niet de … Lees meer

Giften aan politieke partijen openbaar

giften

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de overzichten van giften die politieke partijen over het jaar 2014 bij hem hebben aangeleverd openbaar gemaakt. Wat politieke partijen aan giften hebben ontvangen, is te vinden op Giften en subsidies politieke partijen. De overzichten zijn ook verstrekt aan de Commissie toezicht financiën politieke partijen. Deze commissie … Lees meer

Media beïnvloeden verkiezingen negatief

De media besteden bij verkiezingscampagnes meer aandacht aan de politieke strijd dan aan politieke onderwerpen en ze doen dit op een overwegend negatieve toon. Ook berichten de media veelvuldig over personen in plaats van de partijen die ze vertegenwoordigen. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Janet Takens. De hoeveelheid aandacht voor de politieke strijd, individuele politici en negatief nieuws is sinds 2002 echter afgenomen. Wel richten de media zich steeds meer op de partijleiders in plaats van de politieke partijen.

Lees meer

Welk rookbeleid verkiest de politiek?

Nederland kiest: de rookvrije horeca, vergoeding voor stoppen met roken in het basispakket en hogere accijns op tabak. Op deze drie onderwerpen heeft de Alliantie Nederland Rookvrij de visie van tien politieke partijen naast elkaar gelegd op de website www.hollandsmokefree.nl. De Alliantie is van mening dat Nederland moet weten dat er op dit terrein iets te kiezen valt.

Lees meer