Politieprestaties onder druk door angst en stress

politie

Angst en stress hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden van politieambtenaren. Dit betreft zowel de motorische als de communicatieve kwaliteiten van agenten. Agressie Daarnaast leidt meer trainingservaring weliswaar tot betere prestaties onder hoge druk, de prestaties zijn nog steeds slechter dan bij lage druk. De training van politieambtenaren moet daarom … Lees meer

Politie onderzoekt voordelen vroegtijdige kankerrevalidatie

Dinsdag 1 oktober 2013 gaat binnen de Nationale Politie een proefproject van start met een nieuwe behandelwijze van kankerpatiënten: medische zorg gecombineerd met vroegtijdige revalidatie.

Politie onderzoekt voordelen vroegtijdige kankerrevalidatie

Onder de naam Oncopol komt deze aanpak beschikbaar voor politieambtenaren met kanker in de eenheden Amsterdam en (later) Rotterdam. De pilot wordt ondersteund door de politiebonden NPB, ACP en VMHP, de werkgever en zorgverzekeraar CZ.

Lees meer

“Meer blauw op straat lost criminaliteit niet op”

Meer blauw op straat is geen effectieve manier om de criminaliteit in Nederland aan te pakken. Een stevige aanpak van criminaliteit vraagt vooral om betere samenwerking tussen politie, burgers, bestuur en bedrijven. Ook moeten deze partijen gezamenlijk meer aandacht besteden aan het voorkomen van criminaliteit.

Lees meer

Zero tolerance bij agressie tegen overheidspersoneel

Bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak moet altijd een ‘zero-tolerance’ norm gelden. De dader moet de gevolgen van zijn agressieve gedrag ondervinden en de aangerichte schade vergoeden.

Dat schrijven minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Toezicht op zedendelinquenten door de politie

Het toezicht op zedendelinquenten die hun straf hebben uitgezeten is vooral een taak van de reclassering maar politie en bestuur zijn er ook bij betrokken. Anders dan bij de reclassering, is de rol van de politie bij het toezicht op zedendelinquenten nog te weinig geregeld.

Lees meer

Van Bijsterveldt steunt Europese aanpak homovijandig geweld

Minister Marja van Bijsterveldt stelt een miljoen euro beschikbaar om de komende jaren de samenwerking tussen homoseksuelen en transgenders en politiekorpsen in Europa te verbeteren. Dat maakte zij vrijdagochtend 9 december 2011 bekend bij de opening van een internationale conferentie in Den Haag. Vertegenwoordigers van politie en justitie en van homorechtenorganisaties uit alle hoeken van Europa wisselen daar deze week ervaringen uit over hoe homovijandig geweld te bestrijden.

Lees meer

Veldonderzoek militairen en politieagenten: Stress heeft grote impact op leren en geheugen

Stress die ontstaat bij het uitvoeren van taken versterkt het gevoel dat men iets van de taak leert, maar verslechtert de geheugenfunctie. Dit effect neemt toe, naarmate de taken complexer zijn. Zo zal een militair tijdens een hoogrealistische schiettraining, achteraf sterker het gevoel hebben er iets van geleerd te hebben dan in een training op de schietbaan, maar zich minder herinneren van de omstandigheden tijdens de training. Dit concludeert John Taverniers mede aan de hand van veldonderzoek onder militairen en politieagenten. Op 2 december 2011 promoveert hij aan de Open Universiteit op het onderwerp: Leren reduceert stress? Stress verhindert leren? Dat hangt ervan af!

Lees meer