Verstopping bij kinderen. Dat is op te lossen!

Op donderdag 9 juni 2011 verzorgt de PIPO-poli van Máxima Medisch Centrum opnieuw een informatieavond voor ouders van kinderen met obstipatieklachten. De avond vindt plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, locatie Veldhoven, De Run 4600 in Veldhoven.

Buikpijn en obstipatie veel voorkomende klacht

Uit onderzoek (1), dat onlangs is gepubliceerd in het tijdschrift Huisarts en Wetenschap, blijkt obstipatie een veelvoorkomende klacht te zijn. Van obstipatie of verstopping wordt gesproken wanneer iemand minder dan drie keer per