Nieuwe technieken beschikbaar om effecten van pneumokokkenvaccinatie te meten

Er is geen relatie tussen de hoogte van natuurlijk verkregen antilichaamconcentraties tegen pneumokokken en het ontstaan van ernstige pneumokokkenziekte. Voor een goede bescherming tegen ernstige infecties als hersenvliesontsteking en longontsteking zijn antilichaamconcentraties nodig die alleen door vaccinatie verkregen kunnen worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karin Elberse.

Baby’s kunnen met minder pneumokokkenprikken

Drie in plaats van vier prikken met het pneumokokkenvaccin bij baby’s zijn voldoende om pneumokokkenziekte en verspreiding van pneumokokken in de bevolking te voorkomen. Dat concludeert arts-onderzoeker Elske van Gils van het Universitair Medisch Centrum

Pneumokokkenvaccin helpt, maar moet beter

Het modernste vaccin tegen pneumokokken bij zuigelingen werkt goed, maar vergt toch aanpassing. Dat concludeert kinderarts-in-opleiding Gerwin Rodenburg van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij promoveert op 17 maart.

Pneumokokkenvaccinatie succesvol

Opname in het Rijks­vac­ci­na­tie­pro­gram­ma van pneumo­kok­ken­vac­ci­na­tie voor zui­ge­lin­gen heeft geleid tot een sterke daling van pneumo­kok­ken­ziek­te. Onlangs zijn er, ter ver­van­ging van het huidige vaccin, nieuwe vaccins met bredere dekking be­schik­baar gekomen.