Meer actie voor Europese aanpak dierenwelzijn

Biggetje, varken

Duitsland, Denemarken en Nederland roepen de Europese Commissie op meer actie te ondernemen om het welzijn van dieren te verbeteren. De landen doen deze oproep tijdens de door de staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken georganiseerde top over dierenwelzijn in Nederland. Hiermee bekrachtigt zij ook de intensieve samenwerking met haar Duitse en Deense collega’s Schmidt en … Lees meer

Verbod op afknippen snavels vergroot dierenwelzijn

Er komt een einde aan het afknippen van snavels om zo het dierenwelzijn van jaarlijks 56 miljoen hennen, hanen en kalkoenen te vergroten. Vanaf 2018 komt er een verbod in Nederland.

Oh, helloFotocredits: Thomas Vlerick (cc)

Dat schrijft staatssecretaris Dijksma 9 juni 2013 in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees meer

Vleeskuikens mogelijk bron voor resistente bacteriën

Steeds meer mensen blijken bacteriën bij zich te dragen die resistent zijn voor beta-lactam antibiotica, zoals penicillines en cephalosporines, zonder dat zij zelf antibiotica hebben gebruikt of in een ziekenhuis behandeld zijn.

BroilersFotocredits: Bob Murphy (cc)

De bron van deze bacteriën is onbekend, maar kan besmet voedsel zijn. In haar proefschrift beschrijft Cindy Dierikx het vóórkomen van resistente bacteriën in vleeskuikens.

Lees meer

Eind 2012 zes procent duurzame stallen

De doelstelling van 6% duurzame stallen in 2012 wordt aan het eind van dit jaar naar verwachting gehaald. Op 1 januari 2012 was het aandeel 4,5%, maar daarnaast zijn er duurzame stallen in aanbouw. Als die stallen allemaal gerealiseerd worden, komt het aandeel integraal duurzame stallen eind 2012 op 6,2%.

Lees meer

Onderzoek fraude in pluimveehouderij

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar mogelijke fraude met zogenoemde dierproductierechten door pluimveehouders.

Op dinsdag 27 maart zijn in de provincie Gelderland op 2 locaties doorzoekingen verricht en is de bedrijfsadministratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Het vermoeden bestaat dat hiermee is geknoeid waardoor het lijkt dat er minder kippen aan pluimveehouders zijn afgeleverd.

Lees meer