Weerstand kip begint al in het ei

Kippen zijn weerbaarder tegen infecties als ze bij de juiste temperatuur zijn uitgebroed. Ook voeding meteen na het uitbroeden zorgt ervoor dat ze op latere leeftijd beter bestand zijn tegen infecties, concludeert promovendus Irene Walstra van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Stimuleren emissiearme staltechnieken voor fijnstof en ammoniak

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) stelt subsidie beschikbaar voor het oplossen van de fijnstofproblematiek in de pluimveesector. Daarnaast heeft hij besloten de lijst met stalsystemen uit te breiden met 14 nieuwe, ammoniak-emissiearme technieken. Hiermee krijgt de veehouderij meer mogelijkheden om op een kosteneffectieve wijze aan de milieuregelgeving te voldoen. Dit heeft de staatssecretaris vandaag

Milde vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde (laag pathogene) variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 83 zwanen die bestemd waren voor de export.

Kansen voor pluimveemest

Pluimveehouders moeten hun mest veelal afvoeren terwijl er in de biologische akkerbouw een tekort is aan biologische mest. Het Louis Bolk Instituut heeft daarom gekeken hoe pluimveemest is in te passen op zowel biologische akkerbouw- als melkveebedrijven.

Tweede geval vogelgriep in Creil

In Creil (Noordoostpolder) is bij een pluimveebedrijf zonder uitloop met 6.750 kalkoenen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het gaat om een H7 variant. Het bedrijf ligt binnen de zone van drie kilometer rond het bedrijf waar 24 juni 2011 vogelgriep is vastgesteld.