Onderzoek fraude in pluimveehouderij

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet onder leiding van het Functioneel Parket onderzoek naar mogelijke fraude met zogenoemde dierproductierechten door pluimveehouders.

Op dinsdag 27 maart zijn in de provincie Gelderland op 2 locaties doorzoekingen verricht en is de bedrijfsadministratie in beslag genomen voor verder onderzoek. Het vermoeden bestaat dat hiermee is geknoeid waardoor het lijkt dat er minder kippen aan pluimveehouders zijn afgeleverd.

Lees meer

Regels voor pluimveekadavers goed nageleefd

Uit een effectmeting van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat de pluimveesector de laatste jaren een verbeterslag heeft doorgemaakt. Pluimveehouders gaan hygiënischer om met pluimveekadavers en volgen ook de meldingsprocedures en andere regels beter op.

Gingen in 2008 nog 293 pluimveehouders in de fout, vorig jaar bleken nog maar 3 bedrijven in overtreding te zijn. De NVWA blijft de komende jaren de pluimveesector monitoren.

Lees meer

Tien winnende plannen duurzame stallen

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stelt 10 ondernemers in staat om de haalbaarheid van hun voorstel voor duurzame stallen te onderzoeken. Hij stelt hiervoor een bijdrage van €45.000 per projectvoorstel op grond van het programma Small Business Innovation and Research (SBIR) voor integraal duurzame stallen beschikbaar.

Lees meer

Milde variant vogelgriep in Zuidwolde

Bij een handelsbedrijf in vogels in Zuidwolde (Drenthe) is een milde variant van Aviare Influenza vastgesteld. De milde vogelgriep is vastgesteld bij 160 zwanen die bestemd waren voor de export. De zwanen worden in het wild gehouden en worden gevangen voordat ze verhandeld worden. Vogelgriep komt vrij algemeen voor bij in het wild levende vogels. De besmetting kwam aan het licht omdat de dieren voor export getest moeten worden.

Lees meer

Minister tekent convenant Campylobacter

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft maandag 13 februari 2012 een convenant getekend met de Nederlandse Pluimvee Verwerkende Industrie (NEPLUVI). Hiermee gaat de sector (met name pluimveeslachterijen) de besmetting van het pluimveevlees met Campylobacter bacteriën terugdringen.

Lees meer

Consumentenbond erkent verbeterde veiligheid van kipfilet

De Consumentenbond concludeert terecht, dat het probleem van salmonella op kip nagenoeg is opgelost dankzij jarenlange inspanningen van de pluimveesector. Resistentie van bacteriën (ESBL’s) tegen antibiotica is een belangrijk aandachtspunt. De komende tijd neemt de pluimveesector aanvullende maatregelen om het gestelde doel van 50% reductie in 2013 te behalen en na 2013 het antibioticagebruik nog verder terug te dringen.

Lees meer

Natuurlijke vijanden inzetten tegen resistente bacterie

Het gebruik van antibiotica in de pluimveehouderij kan binnen afzienbare tijd worden geminimaliseerd door de inzet van de natuurlijke vijanden van schadelijke bacteriën. Zo werd duidelijk tijdens de ‘Romijnlezing’ op de studiedag van de Nederlandse afdeling van de World’s Poultry Science Association (WPSA) op 8 december 2011 in Utrecht.

Lees meer